Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2015

kryzystozsamosci
- Co Cię najbardziej boli, co jest najsmutniejsze? - Rozczarowania. Bo wcale nie to, że ktoś mi pokaże, że mnie nie lubi. Wcale nie to, że ktoś mnie wkurwi. Wcale nie to, że ktoś mnie wyzwie, obrazi, odrzuci. Najbardziej bolą rozczarowania. Jak spodziewasz się po kimś X, a on robi takie totalnie skrajne Y. Jak wierzysz komuś w X, a on robi Cię w chuja ze swoim Y. Jak ufasz, że ktoś jest X, a on okazuje się śmiać z Twojej naiwności. Tak, to właśnie jest najgorsze i najsmutniejsze.
— zabka i te pytania przy winie
Reposted fromzabka zabka viahatemyself hatemyself
kryzystozsamosci
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
kryzystozsamosci
Nie można kochać delikatnie i nie można rozstać się delikatnie. Nie wierzę w tak zwane rozstanie z klasą. Tam, gdzie jedna strona cierpi, nie ma mowy o delikatności.
— Osiecka
Reposted fromMissMurder MissMurder viahatemyself hatemyself
kryzystozsamosci
Pamiętasz mnie jeszcze? kiedyś lubiliśmy ze sobą rozmawiać
— a no
Reposted fromwhateva whateva viahatemyself hatemyself
kryzystozsamosci
Mogę Ci opowiedzieć wszytko o odrzuceniu i samotności. Czasem czuję, że całe moje życie jest jednym wielkim odrzuceniem.
— Marylin Monroe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahatemyself hatemyself
kryzystozsamosci
9087 a868
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
kryzystozsamosci
Może po prostu jestem nieudacznikiem. W każdej rodzinie trafia się ktoś taki. Nie kończy szkoły, ciągle się potyka, ma pod górkę. Może właśnie na mnie padło
— ?
Reposted fromlaazy laazy viahatemyself hatemyself
kryzystozsamosci
Jak zwykle obdarzasz go silną emocją. I bronisz się z całych sił, by emocji tej nie nazwać przypadkiem właściwym imieniem.
— Andrzej Sapkowski
5048 c179 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
5047 9302 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
kryzystozsamosci
5378 7f23
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
kryzystozsamosci
5556 88de
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
kryzystozsamosci
5582 7a4a
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
kryzystozsamosci
6274 a007
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
6685 457a 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viacreepy creepy
8843 b50a 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
8841 4648
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
8835 97e3
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
kryzystozsamosci
3607 f658
Reposted fromNoirBlanc NoirBlanc viaMrsDarkness MrsDarkness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl